سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • برنامه سینما

برنامه سه شـــنبه بیست و ششم دی ماه 1396


توجه حتماً مطالعه فرمائید
لطفاً برای خرید اینترنتی بلیط سانس های فوق العاده 
(بعد از دوازده نیمه شب) باید تاریخ روزآینده را انتخاب نمائید