سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

آرمانشهر

(حسن ناظر)

خلاصه داستان

بازیگران

ملالی ذکریا، آندرو شاور، همایون ارشادی، حنا سپاریت، آرون بالی، باسکر پاتل،

سانس های امروز
  • 12:00
  • 13:50
  • 16:30

آرمانشهر

(حسن ناظر)