سامانه پیام کوتاه سینما آزادی

۳۰۰۰۷۲۱۱۵

  • در حال اکران

  • معرفی تئاتر

 

----------------------------------------------------------------

دسترسی آسان از طریق مترو

از این پس میهمانان عزیز می توانند از طریق خط سه مترو ایستگاه میرزای شیرازی به آسانی و به دور از ترافیک خودرا به سینما آزادی برسانند