انتخاب زمان‌های نمایش:
facebook
  • <h2>عادت نمی کنیم</h2>کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان<p><a href='./?p=film&fid=1200'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>دلبری</h2>کارگردان: سید جلال دهقانی اشکذری
  • <h2>رسوایی 2</h2>کارگردان: مسعود ده نمکی<p><a href='./?p=film&fid=1197'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>مرگ ماهی</h2>کارگردان: روح الله حجازی<p><a href='./?p=film&fid=1198'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>یک دزدی عاشقانه</h2>کارگردان: امیر شهاب رضویان<p><a href='./?p=film&fid=1199'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>اژدها وارد می شود</h2>کارگردان: مانی حقیقی<p><a href='./?p=film&fid=1194'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>خنده‌های آتوسا</h2>کارگردان: علیرضا فرید<p><a href='./?p=film&fid=1195'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>ابد و یک روز</h2>کارگردان: سعید روستایی<p><a href='./?p=film&fid=1181'>نمایش تیزر</a></p>
  • <h2>ایستاده در غبار</h2>کارگردان: محمد حسین مهدویان
  • <h2>واقعیت مجازی</h2>کارگردان:


جهت خرید ایترنتی از موبایل و تبلت استفاده نفرما ئید
لازم به ذکـر اسـت برای خـریـد اینترنتی سـانـس های فـوق العاده       (بعد از 12نیمه شب) باید تاریخ روز آینده را انتخاب نمائید

دسترسی آسان از طریق مترو


از این پس میهمانان عزیز می توانند از طریق خط سه مترو ایستگاه میرزای شیرازی به آسانی و به دور از ترافیک خودرا به سینما آزادی برسانند